Samen delen, Samen herinneren

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Vooraltijdingedachten.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vooraltijdingedachten.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij vooraltijdingedachten.nl .

Geen garantie op juistheid:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met vooraltijdingedachten.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Vooraltijdingedachten.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vooraltijdingedachten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vooraltijdingedachten op deze pagina.

Geplaatst: Maart 2017

Hoe start je een digitale herdenkingsplek

Bekijk hoe je een digitale herdenkingsplek kunt starten, vrienden kunt uitnodigen en zelf uw plek kunt onderhouden

Begin nu

Deel de mooie herinneringen

Samen delen in lief en leed en de herinnering aan de overledene levend houden. Dat kan met vooraltijdingedachten.nl

Zo werkt het